Historia

 

    Międzyrzecki Rejon Umocniony, a właściwie FestungsFront Oder-Warthe Bogen (FF OWB) to zespół niemieckich umocnień ciągłych zbudowanych tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, którego rozbudowa wzorowana była na rozwiązaniach Linii Maginota i miała się zakończyć w latach 60. XX wieku. Składały się z opartych na naturalnym i przekształconym krajobrazie tzw. Bramy Lubuskiej szeregu umocnień w postaci kanałów strategicznych, mostów fortecznych zapór drogowych i kolejowych oraz oczywiście schronów bojowych – bunkrów wolno stojących oraz połączonych z podziemnym systemem fortyfikacji. Brama Lubuska w doktrynie wojennej faszystowskich Niemiec była najkrótszą drogą umożliwiającą atak na Berlin i należało ją pieczołowicie zabezpieczyć. MRU stanowić miało zwornik między Linią Dolnej Odry na południu a Wałem Pomorskim na północy.

01