Wyniki liczenia latających myszy 2016

  Rokrocznie na terenie rezerwatu przyrody Nietoperek odbywają się liczenia nietoperzy zamieszkałych w podziemiach środkowej części umocnionego łuku Odry i Warty, 10. stycznia zakończyło się tegoroczne. Grupa chiropterologów z całej Europy pod bacznym okiem znamienitego znawcy tych ssaków doktora Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasza Kokurewicza dokładnie „przeczesała” podziemia MRU w poszukiwaniu zwierząt. Największe klastry tworzyły  Nocki duże, których populacja stanowi 75% wszystkich gatunków rezerwatu i od lat utrzymuje się na stałym poziomie ponad 20 tys. osobników. Zeszłoroczne wyniki były rekordowe w całej siedemnastoletniej historii prowadzenia badań, w sumie na badanym terenie stwierdzono hibernowanie 38.594 osobników z 9 gatunków.

  Aktualne przedstawiają się następująco:

  • Nocek duży – 26.735 sztuk
  • Nocek rudy – 4.346 sztuk
  • Nocek Natterera – 3.408 sztuk
  • Nocek Bechsteina – 20 sztuk
  • Nocek Brandta/wąsatek – 42 sztuki
  • Nocek łydkowłosy – 15 sztuk
  • Mroczek późny – 11 sztuk
  • Gacek brunatny – 432 sztuki
  • Mopek – 704 sztuki

 oraz 65 nietoperzy nieoznaczonych, co daje w sumie 35.778 szt.

 Te dane dokładnie pokazują ,że nasi latający sąsiedzi mają się świetnie, zapraszamy do ich podglądania :)